top of page

Privacy verklaring

Ethisch Paranormaal Centrum Kennemerland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: EPC Kennemerland, Traverse 2, 2141 NR Vijfhuizen, 06-1413 1947, info@epckennemerland.nl
 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

EPC Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • Via het contactformulier contact met ons opneemt;

 • Zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

 • Lid bent of wordt van onze vereniging;

 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

 • Met ons samenwerkt voor het organiseren van bijeenkomsten of cursussen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Adres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • IBAN-nummer.


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

EPC Kennemerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief om u te informeren over ontwikkelingen en het programma voor de komende periode;

 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst;

 • Uw deelname aan evenementen zoals bijeenkomsten en cursussen te kunnen faciliteren.


Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Wettelijke verplichting;

 • Uitvoering overeenkomst;

 • Gerechtvaardigd belang.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EPC Kennemerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle algemene persoonsgegevens bewaren wij tot het einde van uw lidmaatschap. Voor alle persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze financiële administratie, moeten wij voldoen aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

EPC Kennemerland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG geeft u als Betrokkene rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit omvat het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van en bezwaar tegen de verwerking, vergetelheid en dataportabiliteit. U kunt een verzoek tot het uitoefenen van uw rechten sturen naar het bestuur via info@epckennemerland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EPC Kennemerland wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EPC Kennemerland neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, wijziging, verlies, onbevoegde kennisname of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen.

Indien u aanvullende vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur via info@epckennemerland.nl

bottom of page