Het bestuur:

Correspondentie, leden- en cursusadministratie

postadres:  Traverse 2

21412 NR Vijfhuizen

Tel: 06 1413 1947

info@epckennemerland.nl

Voorzitter

Monique Valk

info@epckennemerland.nl
06 1413 1947

 

Penningmeester

Marco Melein

Secretariaat
Clasina Melein-de Jong

info@epckennemerland.nl

 

 

Algemeen adjunct
Helga Syre

Olga Mol
in memoriam

11-10-2019

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersonen.

De bestuursleden zijn democratisch gekozen en werken zonder financieel oogmerk vanuit een idealistische overtuiging en levenshouding.

  • Instagram
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page