top of page

Voorwaarden lidmaatschap

Door invulling, ondertekening en toezending van het inschrijfformulier aan EPC Kennemerland verbindt je je met de door
EPC Kennemerland gestelde voorwaarden.

Als lid ben je akkoord dat je alle correspondentie aangaande de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering per mail ontvangt.

 

Wanneer je je inschrijft als lid van EPC Kennemerland, verplicht je je tot (jaarlijkse) betaling van de contributie (voor 1 augustus).

 

Je dient de verschuldigde contributie binnen de door EPC Kennemerland vastgestelde termijn te betalen.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

 

Beëindiging van het lidmaatschap dien je vóór 1 augustus, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, schriftelijk of per mail mede te delen aan de ledenadministratie, Bij beëindiging na deze datum ben je verplicht het contributiebedrag (voor 1 augustus) alsnog te voldoen.

 

Een huisgenoot is een persoon waarmee je op hetzelfde adres woont.

Je krijgt dan samen één exemplaar van de correspondentie.

 

Het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of het gebruiken van drugs op onze locaties, voor aanvang of tijdens de pauze, wordt niet door ons toegestaan. Bij het niet naleven hiervan kan je de toegang worden ontzegt.

 

 

Wijzigingen voorbehouden.

bottom of page