Voorwaarden lidmaatschap

Door invulling, ondertekening en toezending van het inschrijfformulier aan EPC Kennemerland verbindt u zich met de door
EPC Kennemerland gestelde voorwaarden.

 

Wanneer u zich inschrijft als lid van EPC Kennemerland, verplicht u zich tot (jaarlijkse) betaling van de contributie (voor 1 augustus).

 

U dient de verschuldigde contributie binnen de door EPC Kennemerland vastgestelde termijn te betalen.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd.

 

Beeindiging van het lidmaatschap dient u vóór 1 augustus, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, schriftelijk of per mail mede te delen aan de ledenadministratie, Bij beeindiging na deze datum bent u verplicht het contributiebedrag (voor 1 augustus) alsnog te voldoen.

 

Een huisgenoot is een persoon waarmee u op hetzelfde adres woont.

U krijgt samen één exemplaar van de correspondentie.

 

Het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of het gebruiken van drugs op onze locaties, voor aanvang of tijdens de pauze, wordt niet door ons toegestaan. Bij het niet naleven hiervan kan u de toegang worden ontzegt.

 

 

Wijzigingen voorbehouden.

  • Instagram
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page