top of page

Voorwaarden cursusdeelname

Door invulling, ondertekening en toezending van het inschrijfformulier verbind je je met de door EPC Kennemerland gestelde voorwaarden.

 

Wanneer je je aanmeld voor een cursus, verplicht je je tot betaling van het cursusgeld binnen de door EPC Kennemerland gestelde termijn. Indien je betaling niet tijdig binnen is, kan het recht op deelname komen te vervallen (dit geldt dan niet als annulering van de cursus, dit moet schriftelijk gebeuren).

 

Bij schriftelijke annulering tot één maand voor aanvang van de cursus wordt 20% van het cursusgeld als administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tot zeven dagen voor aanvang van de cursus is dit 50% en bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus verplicht je je het cursusgeld geheel te betalen.

 

Teneinde van cursusdeelname verzekerd te zijn, dien je het verschuldigde bedrag binnen de door EPC Kennemerland vastgestelde termijn te betalen. Zodra je betaling binnen is ben je verzekerd van deelname. Indien je betaling niet tijdig binnen is, kan het recht op deelname komen te vervallen (dit geldt dan niet als annulering van de cursus, dit moet schriftelijk gebeuren).

 

Mogelijke afwijking van het hier bovenstaande kan met de voorzitter besproken worden.

 

De cursussen vinden doorgang bij voldoende deelname.

 

Het nuttigen van alcoholhoudende dranken op onze locaties, voor aanvang of tijdens de pauze, wordt niet door ons toegestaan.

Bij het niet-naleven hiervan kan u de toegang worden ontzegt.

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden.

bottom of page