top of page

Cursus Esoterische Wijsbegeerte    o.l.v. Dolly Brinkman
 

Esoterische wijsbegeerte klinkt heel moeilijk maar is gewoon de kennis die je nodig hebt om je spiritueel te ontwikkelen. Het brengt je in aanraking met je innerlijke kern en de zin van je leven. We leven in een spannende tijd waarin heel veel gebeurt en waarin ook veel nieuwe spirituele ontwikkelingen gaande zijn. Om de diepere zin van dit alles goed te begrijpen en in je leven een plaats te geven wordt met deze spirituele kennis gelijk een stuk eenvoudiger en...die kennis reikt zelfs nog verder dan alleen onze planeet aarde. De kern van alle religies en geestelijke stromingen is gebaseerd op deze esoterische kennis, ze  vertegenwoordigt alle goedheid van het universum die je kunt voelen in je hart. Er is maar één bron waaruit de schepping zich ontwikkelt en die is onlosmakelijk verbonden met onvoorwaardelijke liefde. De mensen zelf maken er wat anders van en als we dat willen veranderen zullen we eerst bij ons zelf moeten beginnen. Dit zal voor een belangrijk deel de nieuwe menselijke ontwikkeling van het “ Waterman tijdperk ” zijn: Vrijheid - Gelijkheid en Broederschap. Het kabbalistische levensboomsysteem symboliseert de energetische structuur van de mens met zijn chakrale werkzaamheid waaraan ook aandacht wordt geschonken, want deze cursus vormt een begin van een innerlijke intuïtieve reis waarin gesloten deuren kunnen worden geopend. Maar ook leer je de verbanden te zien tussen jezelf en de natuurrijken waaruit o.a. je stoffelijk lichaam is samengesteld en hoe sterk ze verbonden zijn met het mensenrijk. Het is dus belangrijk te weten dat deze esoterische kennis nodig is maar ook de weg vormt van de menselijke spirituele ontwikkeling en dat deze wijsheid van het hart alles omvat wat in het heelal bestaat.

 

 

 

Locatie:

Werengouw 369

te Amsterdam

 

EPC Kennemerland vindt deze esoterische kennis héél belangrijk en vindt dat een ieder de mogelijkheid moet hebben zich deze kennis eigen te maken. Daarom is deze cursus wel opgenomen op deze webiste maar ligt de verantwoording van deze cursus niet bij EPC Kennemerland én gaat de aanmelding ook niet via EPC Kennemerland.Voor informatie en aanmelding neem je contact op met cursusleider Dolly Brinkman 06-21277842 of dmbrinkman369@gmail.com

bottom of page